Unieszkodliwianie odpadów medycznych

Zdarza się, że odpady medyczne bez odpowiedniego zabezpieczenia trafiają na wysypiska śmieci lub są spalane są w kotłowniach szpitalnych.  Jest to duży problem, który dostrzegają służby sanitarno-epidemiologiczne. Co to są w ogóle odpady medyczne? Jak należy je unieszkodliwiać?

Odpady medyczne są to substancje ciekłe, stałe, oraz gazowe, które powstają podczas leczenia lub diagnozowana  w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego, a także w obiektach badawczych i eksperymentujących na organizmach żywych, klinikach, instytutach, oraz punktach weterynaryjnych.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia odpady medyczne które są zaliczane do niebezpiecznych nie mogą być poddawane odzyskowi. Należy je unieszkodliwić.

Można to zrobić na różne sposoby:

  •  Termiczne przekształcanie odpadów – czyli po prostu spalanie w minimalnej temperaturze 1100°C. Za pomocą tej metody można zredukować ilość odpadów do 90% objętości. Jest ona jednak dość kosztowna, w porównaniu z innymi metodami. Ponadto pojawia się tutaj wysoka emisja spalin.
  • Autoklawowanie– sterylizacja parowa. Wyróżniamy  dwa podstawowe rodzaje: próżniowe oraz grawitacyjne. Różnią się między sobą sposobem usuwania powietrza. Jest to łatwa metoda nie wymagająca wcześniejszego rozdrabniania. Niestety można ją stosować tylko do nielicznej grupy odpadów medycznych.
  • Dezynfekcja termiczna– odkażenie przez przekształcanie parowe odpadów w bardzo wysokiej temperaturze od około 480 do  705O stopni, w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Za pomocą tej metody można zredukować masę całkowitą odpadów o 50%.
  • Działanie mikrofalami- w tym procesie wykorzystywana jest parę podgrzaną za pomocą mikrofal o częstotliwości 2450 MHz i długości fali 12,24.
  • Obróbka fizyczno – chemiczna bazuje na  unieszkodliwianiu substancji chemicznych w procesie dezynfekcji chemicznej

Unieszkodliwianie odpadów medycznych powinno spełniać trzy fundamentalne zadania:

  • likwidować zagrożenie infekcyjne
  • neutralizować niebezpieczne związki chemiczne które pochodzą z nieużytych bądź przeterminowanych leków i odczynników chemicznych.
  • spopielać odpady które zawierają tkankę, tak aby jej pozostałość nie była do zidentyfikowania w kształcie.

Firma Eco ABC zajmuje się odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych  oraz weterynaryjnych. Firma ta ma wieloletnie doświadczenie. Działa na rynku od 1992r. Więcej informacji można zaczerpnąć ze strony http://www.eco-abc.com.pl/.

One thought on “Unieszkodliwianie odpadów medycznych”

  1. Temat unieszkodliwiania odpadów medycznych powinien być częściej poruszany w naszym społeczeństwie. Niestety bardzo duża część osób nie zdaje sobie sprawy ze szkodliwości tego typu materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *