Liczniki energii elektrycznej

Wbrew pozorom licznik energii elektrycznej odgrywa ważną rolę w każdym domu. Stanowi on granicę pomiędzy naszą siecią domową energii elektrycznej, a siecią dystrybucyjną dostawcy prądu.

Liczniki mierzą nasze zużycie prądu, tak abyśmy mogli się rozliczyć z firmą, która nam sprzedaje energię. Każdy licznik posiada niepowtarzalny numer seryjny, aby można go było odróżnić od innych liczników.
Licznik jest to przyrząd pomiarowy całkujący, którego przeznaczeniem jest pomiar ilości przepływającego prądu.
Jednostką miary energii czynnej jest dżul czyli watosekunda oraz kilowatogodzina (kWh) i megawatogodzina (MWh).

Rodzaje liczników

Licznik elektroniczny– zwany również cyfrowym, pokazuje zużycie prądu na ekranie ciekłokrystalicznym. W porównaniu z licznikiem indukcyjnym dokładniej wylicza zużytą energię. Jest prosty w użyciu. Niewątpliwą zaletą tego typu licznika jest to, że istnieje możliwość odczytania stanu licznika zdalnie (drogą radiową) przez dostawce energii. Nie ma już potrzeby wizyty inkasenta  w domu.
Liczniki elektroniczne działają przez wykorzystywanie specjalizowanych układów scalonych. Generują one impulsy w ilości która jest proporcjonalna do pobieranej energii elektrycznej. Dzieje się to pod wpływem przepływającego prądu a także przyłożonego napięcia. Liczba impulsów przeliczana jest na energię którą wskaże licznik.

Licznik indukcyjny-to jeden z najstarszych rodzajów licznika w Polsce. Posiada on aluminiową tarczę, która porusza się wraz  ze zużyciem prądu. Tarcza tym szybciej się kręci im więcej energii jest w danym momencie zużywanej. Każdorazowy obrót tarczy w liczniku oznacza ilość zużytej energii.  Licznik mierzy ilość kilowatogodzin (kWh). Gdy korzystamy z  dwóch taryf (czyli np.mamy inną cenę prądu  w dzień a inną w  nocy) licznik jest wyposażony w dwa mierniki, które osobno zliczają zużycie w dzień i w nocy (lub w godzinach popołudniowych czy w weekendy).
Z licznika indukcyjnego można się rozliczać na dwa sposoby:

  • Na podstawie prognoz zużycia energii elektrycznej, które są  wykonane  na podstawie dotychczasowego poziomu zużycia prądu. Możliwa jest korekta przed końcem okresu rozliczeniowego.

 

  • Rozliczenie na podstawie rzeczywistego zużycia prądu. Odczytuje go co miesiąc inkasent. Informację o stanie licznika można również podać telefonicznie.

Licznik inteligentny jest to nowa generacja liczników. Przekazuje on więcej danych o zużyciu prądu do dostawcy. Stan licznika może przesyłać nawet co 15 minut, dzięki temu możliwe jest odczytanie stanu na daną chwilę. Taki licznik pozwala rozliczać się z dostawcą na bieżąco.  Inteligentne liczniki umożliwiają lepsze zarządzanie energią. natychmiast powiadamiają dostawcę o awariach. Pozwala to na szybką reakcję, aby usunąć przeszkody.  Poprzez inteligentny licznik możliwa jest komunikacja dwukierunkowa, co oznacza, że oprogramowanie może być zdalnie aktualizowane. Miernik może przekazywać informację o bieżących kosztach, o mocy, napięciu prądu, również o zużyciu energii.

Liczniki muszą być zgodne z dyrektywą  MID. Wymogi te spełniają liczniki  energii elektrycznej Saia PCD firmy Saia Burgess Controls. Każdy licznik energii Saia PCD można włączyć w system zarządzania zużyciem prądu a także innych mediów. Szczegółowe informacje o tych licznikach można uzyskać na stronie firmy  Sabur https://www.sabur.com.pl/nasza-oferta-2/podzespoly-do-automatyki-przemyslowej/liczniki-energii-elektrycznej/ , która dostarcza innowacyjne urządzenia  dla automatyki dostępne na rynku europejskim.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *