Jaki wodomierz wybrać?

Obecnie oferta wodomierzy,jest bardzo rozbudowana. Na rynku jest wiele interesujących nowości. Jak  wybrać optymalny wodomierz? Czy warto inwestować w te droższe?

Wodomierz jest to przyrząd pomiarowy który jest połączeniem licznika i przepływomierza. Pozwala on określić zużycie wody przez odbiorcę. Jednostką miary w wodomierzach jest metr sześcienny bądź galon.
Wszystkie wodomierze mają próg rozruchu. Jest to wartość poniżej której nie dokonują pomiaru przepływającej wody.

W zależności od budowy i zasady działania dzielą się na:

  • wodomierze skrzydełkowe–  mają wbudowany wirnik. Jego oś umieszczona jest prostopadle do kierunku przepływającej wody przez wodomierz. Ten typ ma kilka rozłożonych równomiernie łopatek (skrzydełek). Te wodomierze można dodatkowo podzielić na:
    – jednostrumieniowe- w nich woda płynie do wirnika jednym zwartym strumieniem. Służą do pomiaru zużycia zimnej wody do +50°C a także  ciepłej do +90°C
    -wielostrumieniowe- do wirnika woda dopływa wieloma strumieniami – symetrycznie wokół wirnika. Służą do pomiaru zużycia zimnej wody o temperaturze do +50°C i gorącej +120°C. Stosuje się go w w piwnicach i studzienkach wodomierzowych
  • wodomierze śrubowe- ich  wirnik wyposażony jest w łopatki, które tworzą śrubę wielozwojową. Rozróżniamy wodomierze śrubowe z pionową bądź poziomą osią wirnika. Można je stosować do pomiaru objętości wody zimnej, która ma dużą zmienność natężenia przepływu
  • wodomierze sprzężone- złożone są z dwóch wodomierzy o innych nominalnych strumieniach objętości jak również z urządzenia przełączającego, którego zadaniem jest samoczynna regulacja strumienia objętości w obu wodomierzach. Z reguły są to: wodomierz śrubowy oraz skrzydełkowy wielostrumieniowy. Taki typ wodomierzy wykorzystuje się w instalacjach, o dużym zróżnicowaniu w poborze wody na przykłąd w hotelach, szkołach czy szpitalach.
  • wodomierze zwężkowe i przepływomierze

Jak poprawnie odczytać stan wodomierza?

Aby odczytać jego stan, należy najpierw go zlokalizować. Najczęściej wodomierze znajdują się w łazienkach, garażach, kotłowniach, czy  innych pomieszczeniach technicznych. Odczyty podawane są w metrach sześciennych. Dla przypomnienia 1 m3 to 1000 litrów. Na większości wodomierzy ostatnie 3 cyfry z prawej strony zapisane są kolorem czerwonym i oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. Natomiast kolorem czarnym zapisane są cyfry oznaczające pełne metry sześcienne. Przy podawaniu stanu licznika podaje się czarne cyfry, czyli zużyte m3.
Są również liczniki, które nie mają wartości po przecinku. Wówczas wartości te prezentowane są  na mini tarczach, które są poniżej wskazania właściwego.

Jak wybrać optymalny wodomierz?
Wodomierz podlega obowiązkowej legalizacji co 5 lat. Często kończy się to wymianą na nowy. Najpopularniejsze są wodomierze mechaniczne z uwagi na swoją cenę. Jeśli ktoś jednak lubi nowinki technologiczne to zainwestować w wodomierz ultradźwiękowy. Charakteryzuje się on dużą dokładnością pomiarów. Nie zawiera elementów mechanicznych. W skład jego wchodzi część przepływowa i suchej, która zawiera elektronikę i moduł komunikacyjny z pamięcią. Umożliwia to rejestrowanie zapisów, i wykrywanie awarii w instalacji wodnej.
Duże przedsiębiorstwa  coraz chętniej inwestują w rozwiązania, które gwarantują maksymalną precyzję obliczeń. Na przykład wodociągi wybierają często wodomierze objętościowe, które choć są czułe na zanieczyszczenia to dokonują precyzyjnych pomiarów, co przekłada się na duże zyski.
Różne typy wodomierzy zarówno mieszkaniowych jak i wodociągowych oferuje firma Itron. Ofertę jej można znaleźć pod adresem https://www.itron.com/local/Pages/pl-Woda.aspx Obejmuje ona  zarówno liczniki domowe jak również liczniki do zastosowań handlowych oraz przemysłowych, a także systemy pomiarowe i zdalnego odczytu.

One thought on “Jaki wodomierz wybrać?”

  1. Wybór dobrego wodomierza nie jest prostym wyborem. Z racji tego, że nie znam się na tego typu urządzeniach zaczerpnąłem opinii profesjonalistów z branży. Nie żałuję. Polecono mi bardzo dobry produkt za stosunkowo niewielkie pieniądze. Jestem bardzo zadowolony z dokonanego wyboru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *